Anasayfa > İnsan Kaynakları > Etik Faaliyet Raporu

Etik Faaliyet Raporu

27.01.2020 10:47:34

Sayı :50468226-900                                                                                                                                        23.01.2020

Konu: Etik Faaliyet Raporu

 

 

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

 

        25.05.2004 Tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna istinaden hazırlanan ve 13 Nisan 2005 Tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Kurumumuzda Etik Kültürü ve İlkelerinin yerleştirilmesine yönelik olarak 2019 yılı faaliyet kapsamında; konuyla ilgili mevzuat ve resmi duyurular takip edilmiştir.

 

      Yıl içinde, Kurumumuz personelinin Etik Davranış İlkeleri konusunda bilinçlenmesi, Etik Kültürünün yerleşmesi ve çalışma hayatımızın her anında yer alması için çeşitli pankart, afiş ve duyurular ile 25–31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki Etik Haftası kutlanmıştır.

 

       5176 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliği kapsamında; Kurumumuzun 2019 yılı Etik faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

 

1- Etik Haftasında (25-31 Mayıs) Etik Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen Uzman Burcu KUMRULU tarafından Şirketimiz personeline yönelik "Etik Davranış ilkeleri" konulu seminer düzenlenmiştir.

 

2- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun internet sitesi takip edilerek yayınlanan etik konularından bilgi alınmış, konu ile ilgili duyuru ve ilanlar panolarımızda yayınlanarak personel bilgilendirilmiştir.

 

3- Etik Komisyonumuza 2019 yılı içerisinde 5176 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliği kapsamında herhangi bir şikâyet veya başvuru olmamıştır.

 

 

 

TÜLOMSAŞ ETİK KOMİSYONU

 

 

            Başkan                                                            Üye                                                          Üye

 

 

 

      Ali Yaşar NAL                                                Mustafa TURAN                                       Özkan GÜNGÖR             

Genel Müdür Yardımcısı                                     I. Hukuk Müşaviri                                  Personel Dairesi Başkanı